C++常用泛型算法

C++常用泛型算法

https://www.geeksforgeeks.org/c-magicians-stl-algorithms/

https://en.cppreference.com/w/cpp/algorithm

1
2
#include <algorithm> // 泛型算法
#include <numeric> // 数值泛型算法

只读算法

操作 函数 返回
查找 find(v.begin(), v.end(), value) 满足条件的迭代器,找不到则为尾后

写容器算法

操作 函数 返回
交换元素 swap(v.begin(), v.end()) void

重排容器算法

操作 函数 返回
排序 sort(v.begin(), v.end()) void
将不重复的排在前面 unique(v.begin(), v.end()) 一个指向不重复值范围末尾的迭代器